• Dostawy

  1. Dostawa zamówionego przez Klienta towaru odbywa się zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta w elektronicznym formularzu
  2. Klient w elektronicznym formularzu zamówienia może wskazać również odbiór osobisty. Odbiór osobisty odbywa się w Punkcie Odbioru Sprzedawcy
  3. W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienie będzie oczekiwało na Klienta 3 dni od dnia powiadomienia go o możliwości odbioru. Brak odbioru w terminie skutkować będzie anulowaniem zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie odpowiadał na roszczenia Klienta w związku z anulowaniem zamówienia.
  4. W przypadku dostawy na adres Klienta, Sklep ksiegarniaspiewak.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 2 do 3 dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia. Do terminu realizacji nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przesłał potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  5. Sklep ksiegarniaspiewak.pl  zastrzega ponadto, iż czas realizacji na niektóre zamówienia może wynosić od 5-7 dni, przy czym informacja ta będzie zawarta w potwierdzeniu zamówienia.
  6. Do terminu realizacji zamówienia przez Sklep ksiegarniaspiewak.pl  należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez dostawcę wybranego przez Klienta
  7. Terminy dostarczenia zamówienia przez dostawców podane na stronie Sposoby, koszty i terminy dostawy są terminami orientacyjnymi. Sprzedawca nie będzie ponosił wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie dostawcy wybranego przez Klienta.